ติดต่อ GM โทร O84 2734759
โปรดทราบทีมงานจะไม่มีการซิบไปขอรหัสผ่านท่านไม่ว่ากรณีใดๆ


อาวุธกล้ายเป็นดาวกระจายให้ถอดอาวุธวางที่ช่องเก็บของแล้วออกเกมเข้าใหม่